سفارش ممبر/فالور/لایک
هر 1,000 فالور واقعی ، 15000 هزار تومان می باشد
هر 1,000 فالور فیک ، 10,000 هزار تومان می باشد

صورت حساب


نام پرداخت کننده :
آیدی کانال یا پیج مورد نظر :
تعداد سفارش مورد نیاز :
مبلغ قابل پرداخت : تومان